Гастроэнтеролог занимается лечением заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, печени и желчевыводящих путей.

О докторе


Кандидат медицинских наук,
врач-гастроэнтеролог высшей категории
Череватская Елены Юрьевны

 


Закінчила Донецький державний медичний інститут з червоним дипломом в 1979 році.

Працювала лiкарем-терапевтом, потiм — гастроентерологом, обласної клінічної лікарні, а з 1989 р. по 2014 р. - завiдуюча обласним гастроентерологічним диспансером. Лікарський стаж - 35 рокiв.

З 1997 р. по 2014 р. - Головний гастроентеролог Донецької області, вчений секретар Асоціації гастроентерологів Донецької області.

З 2000 р. по 2014 р. - член Правління Асоціації гастроентерологів України.

У 2001 роцi захистила кандидатську дисертацію по гепатології.

У 2002 роцi отримала патент на винахід України «Спосіб ранньої диференціальної діагностики хронічного гепатиту і цирозу печінки».

З 2003 року працювала на кафедрі внутрішніх хвороб та загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету, з 2010 року — доцентом. Автор 59 наукових робiт.


Дипломы